Tuotteet


Ajo-opastin

eDAS on reaaliaikainen järjestelmä linja-autoille. Järjestelmä vähentää energiankulutusta, pitää ajoneuvot paremmin aikataulussa sekä pienentää ylinopeuksia, ja näin parantaa koko bussilinjan palvelutasoa ja matkustajatyytyväisyyttää. Järjestelmällä on potentiaalia pienentää energiankulutusta jopa 20%.

Liukkauden tunnistus

eGrip havaitsee liukkaat keliolosuhteet nopeasti, tarkasti ja vähäisin kustannuksin hyödyntämällä tieverkolla liikkuvia ajoneuvoja antureina. Menetelmä perustuu ajoneuvon CAN-väylästä saatavien tietojen jatkuvatoimiseen mittaamiseen ja analysointiin. Ratkaisu on ohjelmistopohjainen, joten ajoneuvoon ei tarvitse asentaa havaintolaitteita, eikä kuljettajan tarvitse tehdä mitään erillisiä toimenpiteitä.


eDAS

eDAS vähentää energiankulutusta, pitää ajoneuvot paremmin aikataulussa sekä pienentää ylinopeuksia, ja näin parantaa koko bussilinjan palvelutasoa. Taustajärjestelmän avulla voidaan hallinnoida koko bussikalustoa keskitetysti, jolloin koko bussijärjestelmän ajoitukset ja dynaamiikka voidaan määritellä valittujen kriteerien valossa.

Järjestelmää demonstroitiin VTT:llä kaupunkibusseissa. Tutkimuksessa energiankulutus laski 5-10% vertailutasosta, joka mahdollistaa järjestelmälle erittäin lyhyen takaisinmaksuajan. Tutkimus osoitti että järjestelmällä on potentiaalia pienentää energiankulutusta jopa 20%. Tällaisiin lukemiin päästään kuljettajien suorituksen seurannalla, johon järjestelmä tarjoaa tueksi sää- ja ruuhkaolosuhteista sekä bussikalustosta riippumattoman analyysin. Tutkimuksen mukaan suuret ylinopeudet laskivat 80%, joka tuo merkittävää parannusta palvelun laatuun, turvallisuuteen ja alentaa vaurioista aiheutuneita kustannuksia. Etuajassa ajaminen väheni, ja matkustajatyytyväisyys kasvoi busseissa, joissa järjestelmä oli käytössä.

Ajo-opastimen logiikkaa voidaan hyödyntää myös ajoneuvojen aktiiviseen ohjaukseen joko esim. rajoittamalla niiden toimintoja tai automatisoimalla.


eGrip

Liukkaat keliolosuhteet havaitaan nopeasti, tarkasti ja vähäisin kustannuksin hyödyntämällä tieverkolla liikkuvia ajoneuvoja antureina. Menetelmä perustuu ajoneuvon CAN-väylästä saatavien tietojen jatkuvatoimiseen mittaamiseen ja analysointiin. Ratkaisu on ohjelmistopohjainen, joten ajoneuvoon ei tarvitse asentaa havaintolaitteita, eikä kuljettajan tarvitse tehdä mitään erillisiä toimenpiteitä. Tämän ansiosta menetelmä on otettavissa hyvin käyttöön suuressa ajoneuvojoukossa kustannusten pysyessä kohtuullisina. Ajoneuvojen tuottamaa liukkaustietoa voidaan koota ja hyödyntää talvihoidon tarpeisiin, sekä esittää tienkäyttäjille halutussa muodossa esimerkiksi suorina liukkausvaroituksina ajoneuvoihin tai visualisointina karttakäyttöliittymässä. Kattavaa liukkaustietoa voidaan hyödyntää myös tiedotuspalveluissa sekä kaupallisissa lisäarvopalveluissa.

Liukkaudentunnistuksen markkinat ovat sekä kaikki antureina toimivien raskaiden ajoneuvojen käyttäjät, eli liikennöitsijät, että liikenteen liukkaustietoa hyödyntävät muut osapuolet. Näitä muita liukkaustietoa hyödyntäviä osapuolia ovat mm. viranomaiset, teiden kunnossapidon operaattorit, tiesääpalveluiden tuottajat, navigaattoripalvelujen tuottajat, ajoneuvojen valmistajat, ajoneuvojärjestelmien toimittajat ja vakuutusyhtiöt.

Maantieteellisesti liukkausinformaatio on relevanttia kylmän vyöhykkeen lisäksi myös lauhkealla vyöhykkeellä, esimerkiksi keskeisessä Euroopassa, missä liukkautta esiintyy harvemmin, mutta sitäkin yllättävämmin ja vakavin seurauksin. Merkittävä osa maapallon ihmisistä, eli myöskin tienkäyttäjistä, asuu näillä vyöhykkeillä.

Esimerkkinä liukkauden tunnistuksessa reaaliaikaista liukkaustietoa tarjotaan sekä liikennöitsijälle hyödynnettäväksi suoraan autossa, esim. liukkaalle alueelle saavuttaessa, mutta samalla samaa tietoa tarjotaan tiesäätiedon tuottajille ja tien kunnossa pitäjille.

Liukkauden tunnistusjärjestelmä kykenee tuottamaan reaaliaikaista liukkaustietoa ajoneuvoista ilman lisättäviä ulkoisia antureita. Järjestelmä mahdollistaa kattavan, jatkuvan ja reaaliaikaisen havainnointiverkoston, johon perustuen ajoneuvoille ja niiden kuljettajille voidaan tuoda tieto ennalta liukkaalle alueelle saavuttaessa. Liukkaustiedon hyödyntäjiä ovat yksittäisten ajoneuvojen ja niiden kuljettajien lisäksi kolmannet osapuolet, kuten viranomaiset, teiden kunnossapitäjät, tiesääpalveluiden tuottajat, navigaattoripalveluiden tuottajat, ajoneuvojen valmistajat, liikennöitsijät, vakuutusyhtiöt yms.